DEPO VE AMBAR YÖNETİMİ

Bu çözüm ile birlikte bir deponun tüm süreçlerini gözlemleme, kontrol ve müdahale etme sistemleri  (hızlı ve doğru ürün sayımı, ürün giriş çıkış takibi ve çalıntı önleme gibi) oluşturulmaktadır.  Böylelikle depo ve ambar işleyişini etkileyen canlı veya cansız tüm nesnelerin takip edilebilmesi sağlanır.

Depo ve ambar giriş-çıkış hareketlerini barkod yada RFID etiketlerin yardımı ile izleyen, sevkiyat ve sayım işlemlerini hızlandıran barkod okuyuculu portatif ve sabit endüstriyel terminaller, kablolu veya kablosuz el ve forklift terminalleri, RFID el tipi ve sabit okuyucular ve antenler ile ambar ve depo izleme ve yönetim çözümleri genel adıdır.

Tedarik zincirinin sürekliliğinde önemli bir yer tutan depolama, etkin yönetilmesi halinde büyük fayda ve kar sağlar. Ambar yönetimi sırasında karşılaşılabilecek her türlü zorluğun üstesinden gelinebilmesi için Ambar Yönetim Sistemi en doğru çözümdür.

 

Bir ambarda gerçekleşebilecek tüm operasyonları etkin ve verimli şekilde yönetmek, operasyonların kağıtsız, en kısa sürede, en az insan ve makina kaynağı ile hatasız tamamlanmasını sağlamak üzere tasarlanmış dinamik bir Ambar Yönetim Sistemi’ne ihtiyaç duyulmaktadır.

Ambara gelen ürünlerin, kabul edilmesinden sevk edilmesine kadar geçen tüm süreci, bilgisayar ortamında ve otomatik tanıma teknolojilerini kullanarak yönetir, kaydeder ve raporlar. Kablosuz ağ altyapısının kullanımıyla tüm işlemleri anında gerçek zamanlı gerçekleştirir; karar verme, izleme ve raporlama anlık olarak yapılır.

Sektör bağımsız bir ambar yönetim sistemi olan, işletme içerisinde kullanılan diğer kurumsal kaynak planlama çözümleri ile entegre çalışarak işletmenin veri bütünlüğünü sağlar.

Tedarik zincirinde yer alan firmalar ile sağlıklı veri alışverişi yapılmasına imkan tanır.

Sağladığı Faydalar

  • Kablosuz ağ teknolojisi sayesinde, eş zamanlı olarak hızlı ve hatasız depo yönetimi,
  • ERP paketleriyle çift yönlü entegrasyon,
  • Palet, koli hatta adet bazında giriş, stoklama ve sevk işlemleri yapabilme,
  • Sipariş, ürün ve müşteri bazında palet takibi,
  • Otomatik algoritmalar sayesinde, parametrik olarak ürün-adres bazında esnek yerleştirme ve toplama yapabilme,
  • Esnek FIFO, LIFO ve FEFO uygulaması,
  • Ürün, müşteri veya tedarikçi bazında giriş-çıkışın engellenebilmesi,
  • Dar koridor ve drive-in gibi göz tipleri kullanabilme yeteneği sayesinde depo adreslerinin verimli kullanımı ve stok kapasitesinde artış,
  • Kullanıcı hatalarının minimuma indirilmesi,
  • Kaynak Planlama ve Performans Yönetimi.

 

Ambar Yönetim Sistemi’ne sahip firmalar; ambara gelen ürünlerin girişinin yapılmasından sevk sonrasında performans kriterlerinin ölçümlendirilip raporlanmasına kadar tüm süreci hatasız yönetir.

Ürün Kabul/Giriş

Ambara paletlerle alınan ürünler, ürün kodu/palet numarası/lot numarası gibi bilgilerin bulunduğu barkod etiketi ile etiketlenir. Dışarıdan gelen ya da imalat çıkışı olan paletlerin kalite kontrol/satınalma bilgisi el terminalleri yardımıyla sisteme işlenir. Kalite kontrolden geçen ürünlerin, ilgili personel tarafından barkod bilgileri okutularak depoya girişi yapılır.

Yerleştirme ve Düzenleme

Ambar giriş bölgesinden gelen palet bilgilerine göre paletlerin yerleştirileceği lokasyon bilgileri tanımlanır. Her paletin yerleştirileceği en uygun alanı belirler ve forklift emirleri oluşturur. Bu emirler RF sinyalleri ile forklift terminallerine iletilir. Emri alan forklift operatörü, palet, alındığı yer ve yerleştirileceği adres/yer bilgilerinin barkodlarını okutarak komutu uygular.

Sayım

Ambar içerisinde gerekli görüldüğünde sayım işlemleri yapılabilir. Bu işlemler belirli ürün ya da adreslere göre yapılabileceği gibi tüm depo için de yapılabilir.

Sevkiyat ve Palet Bulma

Müşteri ve ürün bazında oluşturulan sevkiyat planı, ürün bazında konsolide edilir. Her ürün için palet, koli ve hatta gerekiyorsa adet bazında toplama emirleri oluşturulur. Bütün işlemler kamyon rampaya girdiğinde otomatik olarak başlatılır. İstenilen mamuller için gerekli paletlerin yerleri, önceden tanımlanmış palet bulma parametrelerine göre tespit edilir.

RF sinyalleri ile toplama emirleri forklift terminallerine iletilir ve forkliftler aldıkları emirleri palet kodu, alınan yer ve yükleme adres barkodlarını okutarak uygular.

Yükleme Kontrolü

Toplanan ürünler sevk rampalarına getirilir ve konsolide edilmiş olanlar sevkiyat bazında ayrılır. Sevkiyat bazında ürün ve adet kontrolü yaparak tam ve doğru sevkiyat yapılması sağlanır.

Öncelik Belirleme

Ambar içerisindeki kaynakların en verimli şekilde kullanılması için öncelikli tanımları kullanır. Ürün ve işlem bazında öncelikler belirlenebileceği gibi kullanılan forklift ve diğer ekipmanlar da detaylı olarak tanımlanır ve kendilerine en uygun işlere atanırlar. Gerektiğinde yetkili kullanıcılar tarafından bu öncelik tanımlarına manuel olarak müdahale edilerek belirli emirlerin öne alınması, ya da mevcut kaynakların yoğun olarak bir işe atanması sağlanabilir.

Performans Belirleme

Ambar içerisindeki hareketler anlık ve grafiksel olarak izlenebilir. Farklı formatlarda alınabilen raporlar ile eleman ve ürün performans ölçümleri yapılabilir. Böylece yönetimsel kararların alınmasına destek sağlanır.

Bilgi Al
1
Bilgi Al
Emirhan KORLAR
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?