İŞ HAYATININ VAZGEÇİLMEZİ OLAN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP) NEDİR ?

İngilizce Enterprise Resource Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşan ERP’nin Türkçe karşılığı Kurumsal Kaynak Planlaması ya da İşletme Kaynak Planlaması’dır. İşletmelerde, sundukları mal ya da hizmet üretimi için gerekli olan işgücü, fiziksel donanım, malzeme ve finansal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan yönetim sistemlerine verilen genel bir addır. ERP yazılımları ya da Türkçe adıyla Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm verilerini bir arada tutmaya yarayan ve yönetimsel açıdan işleri kolaylaştıran yazılımdır.

Kurumsal Kaynak Planlaması kavramı ilk olarak üretim ekosisteminde kullanılmaya başlanmış ve günümüzde neredeyse tüm iş dünyasına yayılmıştır. ERP sistemleri bir işletmenin sektörüne ya da adına bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi içerisinde toplayabilir. Şirketler, vakıflar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve hatta devletler de kurumsal kaynak planlaması sistemleri kullanabilir.

Kurumsal Kaynak Planlamasının Faydaları

ERP sistemlerinin işletmenin tüm bilgilerini tek bir veri tabanında toplamasının en büyük faydası hızlı ve büyük ölçekli yönetimsel kararlar verebilmeyi kolaylaştırmasıdır. Bu faydalar işletmeye maliyet ve zaman tasarrufu, verimlilik artışı ve buna bağlı olarak karlılık artışı sağlar. KKP ile ulaşılmak istenen temel hedef işletmenin tüm bilgilerini tek bir alanda toplayarak, alınacak kararların – bu kararlar ne kadar stok tutulması gerektiği, hangi malzemenin ne zaman alınması gerektiği, insan kaynaklarının verimliliği ve finansal durumlar gibi her konuda olabilir – işletme için maksimum faydaya ulaşmasını sağlamaktır.

Kurumsal Kaynak Planlaması ya da İşletme Kaynak Planlaması sistemleri iki veya daha fazla yazılımın bir araya gelmesiyle bir yazılım paketi olarak da sunulabilir. Bu gibi sistemlere KKP yazılım paketi denir.

ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımında genellikle şu uygulamalar bulunur;

 • Üretim Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Satış Yönetimi
 • Satın Alma ve Tedarik Yönetimi
 • Stok Yönetimi
 • İnsan Kaynakları
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Dış Ticaret Yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Bakım Yönetimi
 • Satış Sonrası Hizmetler

Esnaf ve küçük işletmeler için en uygun ERP yazılımı olan Mikro Run ile bir bakışta işletmenizin durum analizini yapabilir, satışlarınızı ve müşterilerinizi takip edebilir, stoklarınızı hem miktar hem tutar olarak görüp karlılığınızı ve depo durumunuzu takip edebilirsiniz. Ayrıca banka hesaplarınızı ve kasadaki nakdinizi izleyebilir ve raporlayabilir, çeklerinizi takip edebilir ve ödeme veya tahsilat günlerinizi görerek beklemediğiniz tatsız sürprizlerle karşılaşma ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik Mikro Run ile e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Mutabakat, e-SMM çözümlerine ÜCRETSİZ olarak sahip olursunuz.

Kurumsal Kaynak Planlamasının Detayları

ERP sistemlerine daha detaylı bakarsak, en önemli gereksinimin bir işletmenin tüm departmanlarındaki her verinin bir araya getirilmesi olduğunu görürüz. ERP sistemleri bu gereksinimi sağlamak için işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini konu alan birçok yazılım modülünü tek bir veritabanında çalıştırır.

Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerini uygulamak isteyen büyük ve çok yönlü işletmelerin kendilerine özel ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçları karşılamak için detaylı bir kişiselleştirme yapılmalı ve her işletmenin kendi ihtiyacı doğrultusunda sistem modülleri geliştirilmelidir. Örnek olarak üretim alanında faaliyet gösteren büyük ölçekli bir işletmenin kullanabileceği çeşitli yazılım modülleri şöyle tanımlanabilir;

ÜRETİM

 • Mühendislik İşlemleri
 • Malzeme Listeleme İşlemleri
 • Çizelgeleme
 • Kapasite Analizi
 • İş Emri Yönetimi
 • Kalite Kontrol
 • Maliyet Yönetimi
 • Üretim İşlemleri
 • Üretim Akışları

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 • Envanter Yönetimi
 • Sipariş Girişi
 • Satın alma
 • Ürün Yapılandırması
 • Tedarik Zinciri Planlaması
 • Tedarikçi Çizelgeleri

MALİ YÖNETİM

 • Genel Hesap Defteri
 • Nakit Yönetimi
 • Nakit Çıkışları
 • Nakit Girişleri
 • Duran Varlıklar
 • Banka Hareketleri
 • Çek Senet Takibi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan Kaynakları
 • Maaş Bordroları
 • İşletme İçi Eğitim
 • Çalışanların Çalışma Süreleri ve Devamlılığı
 • Faydalar

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

 • Satış ve Pazarlama
 • Komisyonlar
 • Hizmetler
 • Müşteri Sözleşmeleri
 • Yardım Hattı Desteği

ERP ve MRP

İnsan Kaynakları Planlaması esasen Üretim Kaynakları Planlaması teriminden türetilmiştir. İngilizcesi Manufacturing Resource Planning (MRP) olan Üretim Kaynakları Planlaması tanımı yazılım çözümlerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ile Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerine dönüşmeye başlamıştır. Kurumsal Kaynak Planlaması sistemleri genellikle bir işletmenin üretim, dağıtım, envanter, dış ticaret, muhasebe gibi işlemlerini kontrol eder. ERP yazılımları ayrıca bir işletmenin satış, pazarlama, ulaştırma, listeleme, üretim planlaması, kalite kontrol ve insan kaynakları yönetimi gibi birçok ticari faaliyetini kontrol etmesini sağlar.

Kurumsal Kaynak Planlaması sistemleri işletmenin tüm işlevleri arasında geçiş yapma ve hepsini tek bir veri tabanında toplamaya yarar. İşletmenin bir adım gerisindeki tedarik zincirinden başlayıp, işletmenin kendisini, satış pazarlamayı ve sonrasındaki müşteri ilişkilerini birleştiren bütüncül bir sistemdir.

Mikro Yazılım iş ortağı Teknoliva olarak tüm bu uygulamaları işletmenize özel entegre çözümlerle sunuyoruz.

Siz de iş süreçlerini verimli ve karlı bir şekilde yönetmek, zamandan ve maliyetten tasarruf etmek, analizler ve veriler ışığında doğru kararlar alıp rekabette öne çıkmak, en büyük olmak istiyorsanız Mikro Fly tam size göre. Mikro Fly ile tüm iş süreçlerinizi tek bir platform üzerinden uçtan uca yönetebilir, faaliyet gösterdiğiniz sektörün ihtiyaçlarına göre kolaylıkla özelleştirebilir ve hızlıca canlı kullanıma geçebilirsiniz. E-Devlet uygulamalarının tek bir çatı altında entegre edilebildiği Mikro Fly’da Mikro Asistan Güncelleme Hizmeti ile de mevzuat değişikliklerine kolayca adapte olursunuz. Ayrıca Mikro Fly ile para, iş gücü ve ekipman gibi her türlü kaynağınızı kolaylıkla planlayıp, iş süreçlerinin kontrolünü kolayca sağlayabilirsiniz.

Cem ERDEM 15 Ekim 2021 0 Comments

Kurumsal Kaynak Planlamasına Genel Bakış

İşletmelerin küreselleşmesi ile birlikte süreçlerinde yaşanan teknolojik gelişmeler, işletmelerin örgütlenmesinde ve ticari yapısında büyük ölçüde değişiklikler meydana gelmiştir. İşletmelerin dünya  pazarına açılmaları ve rekabetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için öncelikle maliyet kontrollerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Küreselleşmenin bir gerektirdiği süreç yönetimi ile birlikte kurumsal kaynak planlamasının önemi artmıştır. Kurumsal kaynak planlamasının çıkış noktası ise müşteri ilişkilerinden üretim planlamaya işletmelerin tüm süreçlerinde kaynakların en ektin biçimde izlenmesi ve bu doğrultuda stratejiler oluşturmasıdır.

İşletmelerde ERP kültürünü oturtmak için üç temel unsur bulunmaktadır;

 • Firma yapısına uygun yazılım,
 • Konuya hakim hizmet firması,
 • Değişime/Gelişime açık firma personeli,

Üç temel unsurun en temel maddesi olan uygun yazılımdır. Bunun temel nedeni ekibiniz yada hizmet aldığını firma ne kadar nitelikli olursa olsun ERP yazılımının yetenekleri ile sınırlanırsınız. Bu nedenle işletmenize yazılım seçimi yaparken firma yapınıza uygun yazılımı araştırarak mümkünse aynı alanda hizmet veren firmaların kullandığı yazılımları araştırarak bir seçim yapmanızdır. Uygun yazılım seçimi ile birlikte aslında hizmet alacağınız firmayı da seçmiş oluyorsunuz. Bu nedenle teklif aldığınız firmalardan mümkünse daha önce benzer ya da aynı projelerde vermiş oldukları hizmetlerle ilgili bir sunum, referans talep etmenizin yararı olacaktır. Her ne kadar uygun yazılımı bulduğunuzu düşünseniz de hizmet aldığınız firma sektöre hakim değilse netice almanız güçleşecektir. Tüm bu aşamaların ardından işletmeler için genel olarak karşılaşılan en temel sorun olan işletme değişime olan direncin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Gerçekleştirdiğimiz çoğu projede bu direnç ile karşılaşmamızın işletmeler için bu sorunun nasıl zararlar verdiğini ve sonuçlarının çok ağır olduğunu görmemize neden oldu.

Kurumsal Kaynak Planlaması 'nın Önemi

Değişime karşı olan bu direncin nedenleri arasında en temeli insanların alışkanlıklarını kolay kolay terk etmek istememeleridir. Her hangi bir nedenle yerleşmiş düzenlerinin değişmesi onlarda
güven problemine yol açabilir.  Bu problemleri önleyebilmek ancak yöneticinin başarabileceği bir konudur. Bu noktada en temel husus çalışanlara bu değişimin avantajlarının anlatılması ve değişim ile ilgili konuların saklanmamasıdır.

Unutmayın, dünyanın en iyi yazılımını en iyi hizmet veren firmadan almış olsanız bile ekibiniz direnç gösteriyorsa sonuç almanız çok zordur.

Bu unsurlar geçilmesinin ardından artık ERP sisteminin kurulumu devreye girmektedir. Bu işlemler dikkatlice yönetilmesi gereken büyük organizasyonel değişiklikler içermektedir. Bu sürecin başarı ile tamamlanabilmesi için dikkat edilmesi gereken kritik faktörler bulunmaktadır.

 • Yönetici kadrosunun katılımı ve desteği,
 • İş süreçlerinin analiz edilmesi ve yapılandırılması,
 • Kurulum sürecinin projelendirilmesi ve proje yönetimi doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
 • Sistemdeki verilerin doğruluğunun sağlanması,
 • Tüm çalışanlara eğitimlerin eksiksiz verilmesi,
 • Çalışanların katılımının sağlanması,
 • Yazılım/donanım senkronizasyonunun sağlanması,
 • Danışmanlık hizmetinin doğru kişilerden alınması,

Bu faktörler kurulum ve yapılandırma için en temel ve gerekli faktörler arasındadır. Anlaşıldığı üzere ERP uygulamalarının kurulum ve yapılandırılma aşamaları çok kritik bir süreçtir. Bu süreçler organizasyonun büyüklüğüne göre  çok uzun ve yüksek maliyetlerin katlanılmasını gerektirmektedir.

 

ERP uygulamalarında başarısızlık nedenlerinden bahsetmek gerekirse;

İşletmelerin ihtiyaç ve isteklerini tam olarak analiz etmemiş olmalarıdır. Doğru tanımlanmamış ihtiyaçlar doğrultusunda seçilen ürünler ve yapılan işlemler işletmelerin sonuç almasını engellemektedir. Bunun yanı sıra ERP sistemlerinin tam anlamı ile başarıya ulaşmasını sağlamak için veri girişlerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Eğer veriler kurumun başlangıçta belirlediği kriterler doğrultusunda girilmiyorsa ERP sisteminin doğru sonuçlar vermesini beklemek yanlıştır.
Bu durumu örneklendirmek gerekirse;

 • Stok takibinin anlık olarak yapılması gereken operasyonlarda bilgiler girilmiyor, gecikmeli giriliyor yada eksik giriliyorsa doğru sonuçlar beklenemez.

Sistemi kullanan kullanıcıların işlerini doğru bir şekilde yapmadıkları sürece kusursuz bir ERP uygulamasının dahi başarılı olma ihtimali bulunmamaktadır.

 

Özetlemek gerekirse; yazılım seçiminin doğru yapılması, hizmet veren firmanın alanında yetkin olması ile birlikte şirket içinde yapılabilecek hataların minimum seviyeye indirilmesi ve değişime karşı olan direncin önlenmesi ile ERP yazılımlarından maksimum verimi almak mümkündür.

 

Ümit YILMAZYILDIRIM
Teknoliva Bilişim Sistemleri

 

Bilgi Al
1
Bilgi Al
Emirhan KORLAR
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabilirim?