MRP

İşletmelerin malzemeye dayalı envanter yatırımlarını minimuma indirmek üretimi ve verimliliği artırarak müşterilerine sundukları hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bilgisayar destekli bir çizelgeleme ve kontrol tekniğidir.

Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) ile envanter seviyesini optimum düzeyde tutarken, üretime aktarılacak malzemenin talep edilen zamanda hazır bulunması ve olası sapmalarda kullanılabilir stoğu, planlı ihtiyaçları karşılaştırıp alternatif sipariş önerileri oluşturarak temin edilmesini destekleyen bir araç olarak üretim firmaları için oldukça avantaj sağlayan bir yetenektir. Malzeme kaynak planlama bir firma için çok önemli bir unsurdur . İhtiyaç duyulan malzemelerin ERP sistemleri aracılığı ile birlikte satın alma süreçlerinin yönetimi büyük önem taşımaktadır. Kurumsal kaynakların yönetimi kolay gözükse de maalesef zor bir süreç olup iyi planlanması çok mühim bir durumdur. Malzeme ihtiyaç planlaması MRP olarak kısaltılmış olup Material Requirements Plannig olarak bilinmektedir.

 

MRP II

İmalat Kaynak Planlaması; imalat işletmesinin tüm kaynaklarının etkin ve verimli hal almış şekilde planlanarak, şirketin malzeme-para-insan gibi kaynaklarının eş bir yapı içerisinde kullanılmasını sağlamak amacı güdülerek geliştirilmiş bir yöntemdir.

Başarılı bir MRP II uygulamasının işletmeye sağlayacağı faydalar, üretim zamanlarının azalması, stok ve hammadde seviyelerinin azalması ve müşteri teslim vakitlerinde başarı sağlanması olacaktır.

MRP II uygulamalarında en önemli parametreler; Personeller, Makinalar ve Stoklar ilişkisidir. İşletmelerin kurulum amacı hizmet üretmek ve karşılığında gelir elde etmektir. Ancak günümüzde rekabet koşullarının zorlaşması işletmeleri sistemsel bir çalışma yapısına yönlendiriyor. Bu noktada ERP yazılımları ve MRP II çok büyük önem kazanmıştır.

MRP II süreçlerinde personellerin bakış açısı çok önem taşır. İşletmeler makina ve stok planı konusunda ufak sorunlar yaşarken, personel planlama noktasında büyük öneme sahip sorunlarla uğraşmak zorunda kalırlar. Üretimi yapılacak bir stoğun doğru personel ile doğru makinada ve doğru operasyon ile minimum sürede, minimum hata ve maksimum hassasiyetle üretmek, ürün maliyetini teşkil eden enerji, personel, ham madde ve ekstra maliyetler içerisinde fark oluşturan en önemli etken insan faktörüdür.

 

 

Demo Talep Et !
1
Demo Talep Et !
Emirhan KORLAR
Merhaba !
Bilgi almak istiyorum.
Hemen Ara!